1. <rt id="gcms6"><nav id="gcms6"></nav></rt>
  2. <rt id="gcms6"></rt>
   <tt id="gcms6"></tt>
   <source id="gcms6"><menuitem id="gcms6"></menuitem></source>
  3. <u id="gcms6"></u>

   1. <strong id="gcms6"></strong>
    <rt id="gcms6"><meter id="gcms6"></meter></rt>

   2. <rt id="gcms6"><nav id="gcms6"></nav></rt><strong id="gcms6"><noscript id="gcms6"></noscript></strong>
    1. <source id="gcms6"><optgroup id="gcms6"></optgroup></source>

     Rozmanitost a za?lenění

     Cílem spole?nosti Caterpillar je rozmanité prost?edí, kde dochází k za?lenění a kde jsou oceňovány jedine?né zku?enosti, názory a nadání na?ich zaměstnanc? po celém světě. Je jasné, ?e díky tomuto cíli je na?e spole?nost silněj?í. Co nás v?ak sjednocuje?

     Na?í vizí je neustále pracovat na vyvoji nejlep?ího tymu, ktery bude vytvá?et inovativní ?e?ení pro na?e zákazníky po celém světě, p?iná?et vynikající vysledky na?im akcioná??m a mít kladny dopad na osoby a komunity, pro které pracujeme.

     Jako sou?ást kultury podporující rozmanitost a za?lenění zalo?ila spole?nost Caterpillar zaměstnanecké skupiny zdroj? sestávající z nad?enych zaměstnanc?, kte?í zaji??ují p?íle?itosti pro osobní a profesní rozvoj a pomáhají zavádět inovace. ?lenem těchto skupin se m??e stát jakykoli aktivní zaměstnanec spole?nosti Caterpillar.

     Více informací o na?í cestě za rozmanitostí a za?leněním naleznete pod ní?e uvedenymi odkazy.

     一级午夜不福利免